En salig blandning av resor blev det när mina mest gillade bilder på Instagram summerades, och det skulle väl kunna summera 2016 också, som en salig blandning. Och massor av erfarenheter! Jag är evigt tacksam för att mitt frilansjobb rullat på ytterligare ett år, även om det ibland innebär blod, svett och tårar. Mest tacksam är jag över min familj (som blivit en liten underbar person rikare!) och mina vänner, att jag får se världen ur alla möjliga vinklar via mitt jobb, och alla människor jag får möta i samband med detta. I slutändan är det ju det som gör ens liv rikare – människor, möten och erfarenheter.

Allt gott inför 2017 kära ni! Har ni några mål ni vill uppnå i år?

1 & 2. Spenderade en hel del tid i Stockholm på ett fast och väldigt roligt uppdrag för ELLE.  3. Vårt boende på Bali och Surflodge Limasans ljuvliga pool.  4. En av Balis spektakulära måltider.  5. Nyöppnade Story hotel i Malmö.  6. For lite fram och tillbaka mellan Malmö och Sthlm.  7. Sommarresan till Porto med mina tjejer!  8. Yogade ett gäng gånger på Bali.  9. Rom! En galen och fantastisk resa. 

It was a total mix of travels when my most liked pictures from instagram was summarized, and I suppose that could summarize my 2016 too – a total mix. And heaps of experiences! I’m forever grateful my freelance business has survived yet another year, even if it’s been blood, sweat and tears from time to time. And I’m of course incredibly grateful for my friends and family (which was extended with one tiny brilliant person this year!), and that I get to see the world from all sorts of perspectives thanks to my job, and meet plenty of interesting people accordingly. In the end I think that’s what makes your life richer – people, meetings and experiences.

All the best for 2017 lovelies! Do you have any goals you wanna achieve this year?

1 & 2. I spent a whole lot of time in Stockholm on an assignment for ELLE.  3. Our stay in Bali and Surflodge Limasan’s amazing pool.  4. One of Bali’s many excellent dishes.  5. Freshly opened Story hotel in Malmö.  6. A few trips back and forward from Malmö to Stockholm.  7. The summertrip to Porto with my giiirrrllss!  8. Managed a few yoga sessions in Bali.  9. Roma! A crazy and amazing trip.

Leave A

Comment