Min nya favorit och numera stammisställe i Lissabon heter Comoba! Det är relativt nytt och erbjuder fantastisk mat, miljö och bemötande.

Me new favorite and regular spot in Lisbon is called Comoba! It’s fairly new and offers amazing food, space and atmosphere. 

Och kaffe så klart, en oerhört viktig detalj.

And coffee of course, an incredibly important detail.

Visionen bakom Comobá är att erbjuda hälsosam, ekologisk närproducerad mat, ha en skön vibe dit alla är välkomna samt erbjuda exceptionellt kaffe, vilket de sannerligen lyckas med.

The vision behind Comobá is to offer healthy, organic locally produced food, a good vibe where everyone’s welcome and quality coffee, obviously, and they tick all the boxes.

Lokalen är ett före detta apotek, och inredningen i en subtil minimalistisk stil med mörka trätoner och stål, blandas upp med växter och behaglig belysning vilket gör att stället aldrig känns stelt, utan enbart inspirerande, unikt och inbjudande.

The space is an old, abandoned pharmacy, and the interior is a subtle minimalistic style with darker wood tones and steel, mixed with plants and good ambience lighting which makes this place inspiring, unique and inviting. 

Dessutom lägger de ribban högt vad gäller latte-konsten. Tjena.
And they set the latte-art-bar pretty high won’t you say? 


C O M O B A
Rua de São Paulo 101
1200-109  Lisbon

Leave A

Comment