Eller, ett hotell är det faktiskt, men jag skulle kunna behandla det som ett hem om jag blev tvungen, det är ok.

Or, well, this is actually a hotel, but I would treat it as a home if I was forced to, that’s fine. 

För vem skulle inte stå ut med det här längre än en semestervecka?

Because who wouldn’t wanna spend more than a holiday week here? 

Hotell Istoria är en Grekisk dröm som man kan läsa mer om här, och om du som jag redan saknar ljumma sommarvindar kan man boka sin getaway via deras hemsida. Det ser både ledigt och dyrt ut.

Hotel Istoria is a Greek dream which you can read more about here, and if you, just like me, already miss those warm summer breezes you can book your getaway via their website. It looks both available and expensive. 

 

Leave A

Comment