Rått och enkelt, och nära naturen, så beskrivs hemmet som ligger på en klippa i Sydney nära Bondi Beach. Jag kan inte annat än hålla med, väldigt naturnära indeed.

Raw and simple, and close to nature, that’s how this home, situated on a cliff close to Bondi Beach in Sydney, is described. And I couldn’t agree more. 

Genomtänkt arkitektur som utnyttjar och leker med ljuset.

Thought through architecture that both makes use of light and plays with it.

Lugnt och modernt, och färger som är inspirerande av närliggande stränder.

Calm and modern, and colors inspired by the nearby beaches. 

Utedusch känns ju inte superaktuellt i Malmö, men hade man bott i Australien så…

Outdoor shower isn’t the most optimal thing in Malmö, but if you live in Australia…

Leave A

Comment