En vecka och workshop i Barcelona äro snart till ända, och det har varit fantastiskt kul, utmanande och lärorikt. Pia är så inspirerande och generös, vilket har gjort att jag fått den boost och pepp jag strävade efter när jag anmälde mig.
Nu längtar jag hem till min bästa person, så det blir skönt med helg och ta det så lugnt som möjligt för att smälta alla nya intryck och den kunskap jag fått på köpet. Glad fredag!

One week and a workshop in Barcelona is coming to an end, and it’s been superfun, challenging and rewarding. Pia is so inspiring ang generous, which gave me the boost I was aiming for when I signed up. I can’t wait to get home to my best person and to chill for the rest of the weekend to just digest the impressions and knowledge I got along the way. Happy Friday! 

Leave A

Comment