Processed with VSCOcam with b5 presetDet var väldigt speciellt att komma tillbaka till Sydney ska erkännas. Senast jag var där var för åtta år sedan (åtta år! Känslan av att det både var igår och hundra år sedan blandades med varandra, märklig grej), och då lämnade jag ett oerhört fint liv som jag haft under två år bakom mig. Vi vet ju som bekant att platser är starkt associerade till människor, och inte minst i detta fallet, jag skulle säga att för mig handlar Sydney enbart om dessa spektakulära personer jag lärde känna under min tid i Australien. Och nu fick jag träffa dem igen! Allt tack vare att Dan och Jill gifte sig, och lät mig dokumentera deras bröllop. Det kommer bli mer snack om det så småningom, var så säkra. Nu ska jag passa på att njuta lite av Bali också, en plats jag aldrig tidigare varit på, och den är rätt magnifik den också.

It was very special and surreal to come back to Sydney. Last time I was there was eight years ago (eight years! The feelings of it was only yesterday, and still a lifetime ago was all mixed together, strange thing), and then I left an incredibly beautiful life of two years there behind me. We know places are strongly associated with people, and the same goes for this place, and I would say for me, Sydney is all about these magnificent people I got to know during my time in Australia. And now I got to see them again! All thanks to Dan and Jill who got married, and allowed me to document their wedding. There will be more writing about that eventually, be so sure. But right now I’m going to enjoy Bali for a a little bit, a place I’ve never been to before, but pretty awesome as well, in a different way.

Leave A

Comment